Fred & Love på Jord’n

Fred & Love på Jord’n

På Juldagen fick Ola ”Big O” Edström och Elina Nilsson två helt nya liv att oroa sig över! Tvillingarna var 6 veckor tidiga. Vi som känner barnens far tycker inte det är speciellt konstigt att dom hade bråttom ut för att kolla läget. Vi i Glesbygd’n är oerhört stolt över Elina och Ola som lyckats få till det. Vi önskar de båda all lycka som finns att hitta. Blir barnen bara hälften så aktiv som sin far kommer det krävas ett rejält Norrbottniskt jävlar anamma för att ro iland denna eka. Nu vet ju undertecknad att båda föräldrarna har alla förutsättningar som krävs. Stora hjärtan, kloka skallar och en ödmjukhet lika stabil som Porjusdammen. Bättre föräldrar går troligtvis inte att hitta.
Grattis vänner!

Så härmed är Glesbygd’n två medlemmar rikare.
Vi välkomnar varmt Fred och Love till livet. Peace and Love for life!
Kärlek!

0
0:-