Tomma Ord För Döva Öron

va kan ja göra me min ringa individ
för å föra facklan fram å lära medmänskan brevid
om hur vår värld har blivit sne å spinner bort utom kontroll
utan å glömma bort essensen, det som riktigt spelar roll
sen kommer dagen då vi alla bör, gå ut på byn å marschera
[skrika högt å propagera]
göra som alla andra göra, lyfta näven ännu mera

jag skriker, fast ingen lyssnar
jag skriver, fast ingen läs
jag talar, trots all tystnad
för jag lever som jag lär

tomma ord för döva öron, auktoritet för auktoritet mot minoriteter och ensamhet
tomma ord för döva öron, allierade dom är mot våra vanliga besvär

skrik så hä skär om krig å misär, men hä jär i vardagen som du vis vem du är
för du byt int ut en åsikt som du byt en uniform följ ditt eget hjärtslag å ägs int av nån norm
men du vill göra som alla andra gör å sen bara stå där å grina
men de är dagen då allt som du gör är å kasta pärler ut åt svina

jag skriker, fast ingen lyssnar
jag skriver, fast ingen läs
jag talar, trots all tystnad
för jag lever som jag lär

tomma ord för döva öron, auktoritet för auktoritet mot minoriteter och ensamhet
tomma ord för döva öron, allierade dom är mot våra vanliga besvär

0
0:-