Nalta Frusse

Nalta frusse å full i hb
vingel nästan ikull
men ha man it nan å gå ve
kan man lika bra va full
han vill ju helt int schläjes
men deel ändå ut'n schmäll
för å it behöv å dräjes
ve å schtändit vara själv

för'e vara hart när bara karla inni byn
schmåstenten å gammelkelinga kan jä räken bort
he val hart å få en framti här vi myr'n
för åll fjäller'n dem ha flytta åt'n större ort

schlagen blodi å ganska dåli
ligg i drivan baki medan
onte å fyllan kan han gå ve
hä som gör mest illt jär ledan
tro it hä jär nå lätt för han
bordi live vort'e bara lejk
han som kunn ha vart don Johan
vort he bara kvar en gammpejk

0
0:-