Fabrikör’n

vi hadd hä gode bra
beskyddat å kravlöst när vi va barn
men dem ha en kvot å fylla varje da
för att du å ja ska få hä billit å bra

fabrikör'n vill int betala
entreprenör'n vill int betala
importör'n vill int betala
dem hava mer än ossit å lev på
konsument vill int betala
du vill inte betala

hä fanns inge vi it kund få
ve karra å rappel i varje vrå
men dem ha, dem hava hart när ossit å lev upå
dem skörda som vi så men hä tänk ingen på

fabrikör'n vill int betala
entreprenör'n vill int betala
importör'n vill int betala
men hä jär int brist på peninga utan brist på empati
dem tänk ju på profiten å behandla folk som skit
konsument vill int betala
du vill inte betala

fabrikör'n vill int betala vettiga löner så hä är bara å söka tag i dem som int ha nå - slavarbete

0
0:-